Мапа сайту

Головна ПРО ВІДДІЛ Положення про відділ аспірантури і докторантури Фотогалерея Обговорюємо найбільш актуальне Напишіть нам ПРИЙОМ В АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ Правила прийому до аспірантури ЗДМФУ Розклад консультацій та вступних випробовувань, списки допущених до іспитів Порядок подання та перелік документів для вступу в аспірантуру Програми та критерії вступних випробовувань 221 Стоматологія 222 Медицина 226 Фармація, промислова фармація 228 Педіатрія 224 Технології медичної діагностики та лікування Іноземна мова Накази про призначення комісій Наказ про держзамовлення аспірантів Протоколи засідань приймальної комісії Результати вступних випробовувань Вартість на платні освітні послуги у аспірантурі Накази про зарахування Докторантура ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС Ліцензія на провадження освітньої діяльності ЗДМФУ на третьому (освітньо науковому) рівні Акредитація освітньо-наукових програм Положення про організацію освітнього процесу Освітньо-наукові програми Стоматологія Медицина Фармація Педіатрія Технології медичної діагностики та лікування Навчальні плани Робочі навчальні плани 2023-2024 навчальний рік Силабуси Нормативні навчальні дисципліни Вибіркові дисципліни - спеціалізація 221 Стоматологія 222 Медицина 226 Фармація, промислова фармація 228 Педіатрія Вибіркові дисципліни - педагогіка Вибіркові дисципліни - загальнонаукові Вибіркові дисципліни - Іноземна мова за професійним спрямуванням Робочі програми навчальних дисциплін Нормативні навчальні дисципліни Вибіркові дисципліни - спеціалізація 221 Стоматологія 222 Медицина 226 Фармація, промислова фармація 228 Педіатрія 224 Технології медичної діагностики та лікування Вибіркові дисципліни - педагогіка Вибіркові дисципліни - загальнонаукові Вибіркові дисципліни - Іноземна мова за професійним спрямуванням Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів Розклади занять, атестацій, заліків І курс Осінній семестр Весняний семестр ІІ курс Осінній семестр Весняний семестр ІІІ курс Осінній семестр Весняний семестр ІV курс Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми Політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій Здобувачі у складах Вчених рад та студентського самоврядування Опитування здобувачів та НПП Людські ресурси Рада роботодавців за третім (освітньо-науковим) рівнем Неформальна освіта Міжкафедральний тренінговий центр для здобувачів ступеня доктора філософії НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ Планування, виконання та захист дисертацій Школа молодого науковця та керівника Академічна доброчесність Академічна мобільність Наукові лабораторії ЗДМФУ Міжнародна кредитна мобільність ЗДМФУ Положення та програми Інформація за освітньо-науковими програмами щодо відповідності напрямів досліджень аспірантів та їх наукових керівників Накази про видачу дипломів доктора філософії Потенційні наукові керівники для здобувачів ступеня доктора філософії НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЗРАЗКИ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ Індивідуальний план наукової роботи здобувача Індивідуальний графік навчання Вибіркові дисципліни Атестаційний лист Супровід на академічну мобільність Зразки заяв Заява на прикріплення до аспірантури Заява на зміну прізвища Заяви на відпустку Заяви на відрядження Заява на поновлення в аспірантурі_закінчення академ відпустки Заява на відрахування

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМФУ.

Мапа сайту