Планування, виконання та захист дисертацій

Планування дисертацій та науково-дослідних робіт

Документи на планування

Посібник до планування

Положення Про Комісію з питань біоетики

Наказ про склад комісії з питань біоетики ЗДМФУ 

ЗДМФУ. Кодекс академічної доброчесності 2019

Перелік документів на планування  дисертаційної роботи

Реєстраційна карта (по алгоритму програми Niokr-17)

Виписка з протоколу засідання кафедри про планування дисертаційної роботи

Тематична карта

Розширена анотація (об'єм – не більше 3-4 стор.)

Форма 2 (відомості про дисертанта)

Форма 3_План метрологічного забезпечення виконання дисертаційного дослідження

Коротка інформація щодо виконаних робіт на момент планування дисертаційного дослідження

Звіт про патентні дослідження 

Презентація планування дисертаційного дослідження

Електронна копія всіх документів на диску CD-R

Наказ про склад науково-планової комісії ЗДМФУ 

Виконання дисертацій

2023 рік

Особливості освітньо-наукової програми PhD-аспіранта ЗДМФУ_Туманський В.О.

Особливості планування дисертації доктора філософії Рябоконь О.В.

Патентний пошук і патентний звіт при плануванні дисертації доктора філософії Щербина Р.О.

Характеристика і інформативність молекулярних, біохімічних, імуноферментних та інших досліджень, які виконуються у ЗДМФУ Бєленічев І.Ф.

Вимоги біостатистики до формування дизайну досліджень. Мурзіна О.А.

Біоетичні аспекти набору і обробки матеріалу для наукових досліджень Доценко С.Я.

Загальна технологія виконання  дисертаційного дослідження доктора філософії._Туманський В.О.

Первинна документація дисертанта_Усачова О.В.

Структура і обсяг дисертації доктора філософії_Туманський В.О.

Презентація результатів наукових досліджень та неприпустимість плагіату_Туманський В.О.

 

Положення про первинну документацію

Положення про порядок підготовки здобувачів

Реєстр наукових фахових видань України

МОН України "Наукові фахові видання України"

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Вимоги до оформлення дисертації (Наказ МОНУ №40 12.01.2017)_Туманський В.О.

 

Захист дисертацій

Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення спеціалізованої вченої ради у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Новий алгоритм захисту дисертації PhD в разовій Спецраді ЗДМФУ у 2022 р. (згідно постанови КМУ від 12.01.2022 р № 44)

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМФУ.

Мапа сайту