Планування, виконання та захист дисертацій

Планування дисертацій та науково-дослідних робіт

Документи на планування

Посібник до планування

Положення Про Комісію з питань біоетики

Наказ про склад комісії з питань біоетики ЗДМФУ 

ЗДМФУ. Кодекс академічної доброчесності 2019

Перелік документів на планування  дисертаційної роботи

Витяг з протоколу засідання кафедри про планування дисертаційної роботи

Тематична карта

Розширена анотація (об'єм – не більше 3-4 стор.)

Форма 2 (відомості про дисертанта)

Форма 3_План метрологічного забезпечення виконання дисертаційного дослідження

Коротка інформація щодо виконаних робіт на момент планування дисертаційного дослідження

Звіт про патентні дослідження 

Презентація планування дисертаційного дослідження

Наказ про склад науково-планової комісії ЗДМФУ 

Виконання дисертацій

2023 рік

Особливості освітньо-наукової програми PhD-аспіранта ЗДМФУ_Туманський В.О.

Особливості планування дисертації доктора філософії Рябоконь О.В.

Патентний пошук і патентний звіт при плануванні дисертації доктора філософії Щербина Р.О.

Характеристика і інформативність молекулярних, біохімічних, імуноферментних та інших досліджень, які виконуються у ЗДМФУ Бєленічев І.Ф.

Вимоги біостатистики до формування дизайну досліджень. Мурзіна О.А.

Біоетичні аспекти набору і обробки матеріалу для наукових досліджень Доценко С.Я.

Загальна технологія виконання  дисертаційного дослідження доктора філософії._Туманський В.О.

Первинна документація дисертанта_Усачова О.В.

Структура і обсяг дисертації доктора філософії_Туманський В.О.

Презентація результатів наукових досліджень та неприпустимість плагіату_Туманський В.О.

 

Положення про первинну документацію

Положення про порядок підготовки здобувачів

Реєстр наукових фахових видань України

МОН України "Наукові фахові видання України"

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Вимоги до оформлення дисертації (Наказ МОНУ №40 12.01.2017)_Туманський В.О.

 

Захист дисертацій

Положення про присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення спеціалізованої вченої ради у Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті

Новий алгоритм захисту дисертації PhD в разовій Спецраді ЗДМФУ у 2022 р. (згідно постанови КМУ від 12.01.2022 р № 44)

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМФУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт аспірантури і докторантури ЗДМФУ.

Мапа сайту